Badania dla firm

BADANIA PRZESTRZENI BIUR I ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Współpracuję z architektami, menedżerami i analitykami zaangażowanymi w procesy planowania i aranżowania przestrzeni biur. Prowadzę kompleksowe działania obejmujące badania sposobu użytkowania istniejących przestrzeni, mapowania potrzeb i problemów, tworzenie strategii przestrzeni wykorzystującej wyniki zrealizowanych badań, a także wsparcie zespołów w adaptowaniu się w nowym środowisku pracy.

Tworzenie biura wymaga dobrego zarządzania zmianą, które powinno się rozpocząć się już na etapie badań. Przygotowanie całej organizacji do pracy w nowym biurze to także wypracowanie nowych praktyk. Proces ten przebiega szybciej i sprawniej, jeśli wdrażany jest przez osoby, które uczestniczyły w projekcie tworzenia nowej przestrzeni od samego początku, ponieważ mają one okazję dobrze poznać organizację, charakter pracy poszczególnych działów i ich potrzeby.

KOMUNIKACJA

Przygotowuję plan komunikacyjny i materiały informacyjne dostosowane do potrzeb różnych grup, tak aby wszyscy byli dobrze poinformowani i otrzymywali odpowiednie wiadomości w stosownym czasie. Tworzenie przestrzeni biura to złożony proces, w którym łatwo o chaos komunikacyjny, jeśli brakuje kogoś, kto koordynuje proces informowania zespołu o prowadzonych działaniach. Jako redaktor mam dobre wyczucie języka i potrafię elastycznie dostosować treść do stylu danej organizacji, a jako socjolog ‒ świadomość tego, że komunikacja to nie tylko przekazywanie informacji, lecz także kształtowanie wyobrażeń i nastawienia pracowników. Dlatego dbam o to, aby przygotowane materiały informacyjne były uporządkowane, merytoryczne i kreowały spójną wizję realizowanych celów, a także zawsze ściśle współpracuję z przedstawicielami organizacji odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją projektu.

BADANIA PRZESTRZENI PRACY

Prowadzę zarówno indywidualne wywiady pogłębione, jak i wywiady fokusowe, których celem jest wypracowanie zrozumienia, jak pracują poszczególne departamenty i zespoły, i jakie są ich potrzeby. Koncentruję się na kilku aspektach: kulturze organizacyjnej, organizacji pracy i specyfice zadań na poszczególnych stanowiskach, sieciach formalnych i nieformalnych, sposobach organizowania pracy w przestrzeni i praktykach przestrzennych. Wykorzystuję też narzędzia antropologii wizualnej.

Badaniami jakościowymi zajmuję się od 10 lat. W tym czasie wzięłam udział w wielu projektach wykorzystujących różne metodologie i narzędzia. Zrealizowałam też autorski projekt badań procesów tworzenia przestrzeni biur finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Doświadczenia te wykorzystuję w badaniach prowadzonych dla organizacji, dzięki czemu mogę kompetentnie opracować metodologię i zaproponować odpowiednie narzędzia.

WARSZTATY I SZKOLENIA

Prowadzę warsztaty kreatywne angażujące pracowników różnych szczebli w planowanie przestrzeni biura. Pomagam wypracować wizję tego, jak powinno wyglądać biuro, aby dobrze oddawało ducha organizacji albo kreowało nowy wizerunek. Nadzoruję i wspieram tworzenie spaceplanów funkcjonalnych. Szkolę też menedżerów z zakresu prowadzenia działań związanych z wypracowywaniem nowych praktyk przestrzennych.

Kilkuletnia praktyka wykładowcy akademickiego pomaga mi przygotować ciekawe prezentacje i zaproponować ćwiczenia warsztatowe, które rozbudzą kreatywność uczestników.

Tematyką przestrzeni pracy zajmuję się od dekady, a publikuję na ten temat od 2008 roku. W pracy konsultanta wykorzystuję przygotowanie merytoryczne w zakresie zarządzania, antropologii i socjologii oraz wieloletnie doświadczenie badawcze.

CASE STUDIES