Obiekty graniczne, czyli jak uRZECZYwistaniają się projekty

„Obiekty graniczne, czyli jak uRZECZYwistaniają się projekty” referat wygłoszony na konferencji NIEwidzialny DIZAJN, 17-18.01.2013 Poznań, School of Form, organizatorzy: School of Form, Zakład Badań Kultury Wizualnej i Materialnej w Instytucie Socjologii UAM, Concordia Design. http://niewidzialnydizajn.pl

[abstrakt wystąpienia]

obiekty graniczne 1Howard Becker już dawno zauważył, że żaden obiekt sztuki nie jest nigdy dziełem tylko jednej osoby. Podkreślał rolę sieci kooperacji biorących udział w każdym akcie twórczym. Podobnie rzecz ma się z projektowaniem – rzeczy, produktów, przestrzeni. Na ich ostateczny kształt zawsze ma wpływ splot rozmaitych czynników, a ich analiza powinna uwzględniać nie tylko działania wielu osób, lecz także uruchamiane w tym procesie dyskursy, stosowane normy i konwencje. W swoim wystąpieniu chciałabym podkreślić wagę rzeczy – obiektów granicznych (boundary objects) – za pomocą których komunikują się ze sobą osoby zaangażowane w procesy związane z tworzeniem projektów i ich urzeczywistnianiem. Opowiem o tym, jak przedstawione kwestie teoretyczne odzwierciedlają się w metodologii realizowanego obecne przeze mnie projektu badawczego: „Tworzenie przestrzeni biura. Narracje, obrazy, wyobrażenia” (www.tworzeniebiura.edu.pl). Wyjaśnię, co nieklasyczna socjologia wiedzy i etnografia projektowania mogą zaoferować zwolennikom design thinking.

Tags:

Karolina J. Dudek

poczta@karolinadudek.eu
No Comments

Post a Comment