Organizowanie i przetwarzanie wiedzy w badaniach metodami narracyjnymi

Obrady grupy „Instytucje i organizacje: przekraczanie paradygmatów w badaniach nad organizacjami”


Referat Organizowanie i przetwarzanie wiedzy w badaniach metodami narracyjnymi wygłosiłam w ramach obrad grupy „Instytucje i organizacje: przekraczanie paradygmatów w badaniach nad organizacjami” w trakcie XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Szczecin 11-14 września 2013. Tekst wystąpienia został opublikowany w książce Mikołaja Pawlaka i Łukasza Srokowskiego, dostępnej w repozytorium CEON.

Mikołaj Pawlak, Łukasz Srokowski (red.). Pomiędzy i wewnątrz: Instytucje, organizacje i ich działania. Warszawa: IPSiR UW 2014, https://www.depot.ceon.pl/handle/123456789/5859.

Tags:

Karolina J. Dudek

poczta@karolinadudek.eu
No Comments

Post a Comment