Przestrzeń pracy dla programistów

Wykorzystane narzędzia

W czasie trzymiesięcznego procesu badawczego odpowiedzialna byłam za przeprowadzenie jakościowej części badań i opracowanie strategii przestrzeni pracy uwzględniającej wyniki z badań ilościowych, realizowanych przez firmę SGNS.
Badania jakościowe:
Wywiady z 35 pracownikami
Warsztaty 4 (54 uczestników)

WYWIADY
Celem wywiadów pogłębionych z menedżerami i kluczowymi osobami w firmie były:

  • analiza potrzeb strategicznych,
  • analiza charakteru pracy poszczególnych działów,
  • analiza dynamiki współpracy z innymi działami oraz kontaktów ze środowiskiem biznesowym,
  • wypracowanie zrozumienia kultury organizacyjnej, tak aby proponowane rozwiązania przestrzenne były z nią spójne.

WARSZTATY
Warsztaty przeprowadzone zostały po wywiadach, ponieważ miały być okazją do tego, by zweryfikować wstępne rozpoznania, powrócić do najważniejszych kwestii i dopracować wnioski.
Cele:

  • zapoznanie interesariuszy z harmonogramem realizacji działań i przekazanie informacji dotyczących planowanych działań i przebiegu projektu,
  • wypracowanie wspólnego rozumienia potrzeb, pogłębienia wiedzy o pracy poszczególnych działów,
  • wypracowanie katalogu rozwiązań szczegółowych rekomendowanych przez pracowników do wdrożenia,
  • budowanie zaangażowania.

Warsztaty to niezwykle ważny element procesu zarządzania zmianą związanego z tworzeniem nowej przestrzeni. Z jednej strony wszyscy zostają poinformowani na temat tego, jak przebiega realizacja projektu, z drugiej – mają realny wpływ na to, jak będzie wyglądało ich przyszłe biuro.

JAK PRACUJĄ PROGRAMIŚCI?

PRACA PROJEKTOWA I ZARZĄDZANIE AGILE’OWE

Zadania realizowane przez programistów wykonywane były w znacznej mierze w strukturach projektowych, choć trzeba zaznaczyć, że część zespołów pracowała liniowo. Praca zespołów projektowych podporządkowana była dynamice cyklu realizacji projektu i zwykle inaczej przebiega na początku, w środku i na końcu. Na różnych etapach zmienia się też struktura i wielkość zespołu. Ciągłe planowanie – to bardzo ważny element pracy: postępy i plany omawiane są na codziennych stand-upach. Metodyki agile’owe mają swoje rytuały: m.in. spotkania statusowe, spotkania komitetów, kolokacje. Wykorzystywane są tablice kanbanowe, na których wizualnie przedstawia się status zadań. Pracownicy zostawiają sobie też wiadomości na tablicach.

PROGRAMOWANIE JAKO PRODUKCJA

Tworzenie aplikacji biznesowych to procesy składające się z kilku głównych etapów. Struktura odzwierciedla ten podział: kryterium organizującym są kompetencje technologiczne. Tworzony produkt niejako „przesuwa się na linii produkcyjnej” od zespołów dewelopujących aplikacje do tych, które je utrzymują (maintenance). Wszystko przebiega w kolejnych iteracjach. W okresach tzw. dowozów – czyli momentu dostarczenia aplikacji, jakiegoś jej fragmentu, czy aktualizacji systemu – ludzie z jednych zespołów dosiadają się do innych, dlatego bardzo istotne jest wsparcie przestrzenne współpracy odbywającej się na pograniczu etapów produkcji. Deweloperzy tłumaczą testerom, co zrobili i co jest do sprawdzenia, a ci po przeprowadzeniu testów tłumaczą potem, gdzie są błędy i co nie działa. Deweloperzy tworzą aplikacje, które następnie są sprawdzane przez zespoły testujące. Niesprawności raportowane są do zespołów projektowych. Prowadzone są testy manualne i automatyczne oraz testy akceptacyjne (user acceptance), w których stroną testującą jest biznes. Zespoły wdrażające odbierają rezultaty pracy dostarczane przez zespoły odpowiedzialne za poszczególne projekty i instalują je w środowisku produkcyjnym. Wdrażanie odbywa się w czasie weekendów i wymaga monitorowania procesu przez wiele godzin. Zespoły zajmujące się utrzymywaniem dzielą się na: maintenance i pro-active maintenance. Te pierwsze obsługują bilety elektroniczne, help desk, wykonują telefony. Te drugie to „strażacy/komandosi” – „gaszą pożary”, zajmują się najtrudniejszymi zadaniami.

PRZYKŁADOWE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA PRZESTRZENI DLA PROGRAMISTÓW

Co jest ważne dla programistów?

Wygoda siedzenia

W strefie zespołu wdrożeniowego: przydatne byłyby sofa, na której można przez chwile się zdrzemnąć, i wygodne fotele z zagłówkami, ponieważ procesy kontroluje się przez wiele godzin.

Możliwość wizualizowania wiedzy

W przestrzeni pracy operacyjnej zespołów powinny być przewidziane tablice suchościeralne, magnetyczne tablice suchościeralne kanbanowe (ze zwykłych tablic karteczki się odklejają).

Stworzenie stref wsparcia poszczególnych etapów produkcji

W przestrzeni biura powinny być zaznaczone strefy, w których siedzą zespoły dewelopujące, testujące, itd., żeby łatwo można było znaleźć odpowiednie osoby i zespoły: np. development hub/home zone.  W strefach zespołów powinny znaleźć się także pokoje specjalnego przeznaczenia (np. laboratorium testów)

Stworzenie stref kooperacji

Żeby umożliwić „wyjście z silosów”, zwiększyć integrację w ramach projektów i poprawić komunikację, należy stworzyć pokoje projektowe – miejsca, w których mogą pracować razem osoby z różnych zespołów, zaangażowane w dany projekt (praca w skupieniu, dwa monitory, tablice suchościeralne, ew. tablice kanbanowe).

Wiele osób spotyka się często na nieplanowanych, nieformalnych spotkaniach, żeby szybko omówić jakieś bieżące sprawy. Dlatego warto stworzyć w całym biurze dużą liczbę miejsc o zróżnicowanym charakterze umożliwiających krótkie rozmowy, tak aby możliwe było wybranie odpowiedniego miejsca w zależności od typu spotkania i indywidualnych preferencji.

Mindfullness room

Pracownicy wnioskowali o stworzenie przestrzeni, w której można się zrelaksować, odprężyć z hamakami, huśtawkami, wygodnymi pufami. Przestrzeń ta miałaby przede wszystkim służyć wyciszeniu.

Fun room: active relax room

W czasie warsztatów i wywiadów sugerowano również stworzenie fun roomu. Kilka osób proponowało wprawdzie, żeby w tej sali znalazły się konsole do gier, ale przeważyła zdecydowanie koncepcja miejsca do aktywnego relaksu, w której znajdują się raczej takie sprzęty jak drążki do podciągania, piłkarzyki, mini boisko do gry, worek bokserski, hantle czy rower stacjonarny. Pracownicy mówili o tym, jak obecnie relaksują się w zaaranżowanej przestrzeni do gry w sufitówkę lub dzięki spacerom wzdłuż pobliskiej ulicy. Możliwość oderwania się od komputera i poruszania się jest dla nich bardzo ważna. Ponadto wielu pracowników uprawia rożne sporty – od jazdy na rowerze po kite surfing – aktywność fizyczna jest ważna w ich życiu. Zatem active relax room nie tylko pozwalałby zregenerować siły w ciągu dnia, lecz także w pewnym sensie bardziej pasowałby do ich stylu życia.

Karolina J. Dudek

poczta@karolinadudek.eu
No Comments

Post a Comment