[bra_toggle collapsable=’yes’ caption=’Jaki jest cel projektu?’]Celem projektu jest opisanie i zinterpretowanie procesów tworzenia przestrzeni biura. Chodzi tu nie tylko o to, co się dzieje, od momentu kiedy architekt stawia pierwszą kreskę do chwili, gdy biuro przekazywane jest zamawiającym. Równie istotne są procesy, które mają miejsce później – przekształcanie, dostosowywanie i personalizowanie przestrzeni.[/bra_toggle][bra_toggle collapsable=’yes’ caption=’Jakiego typu biur dotyczy projekt?’]Przez pojęcie „biuro” rozumiem wewnętrzne przestrzenie współczesnych organizacji – zarówno firm polskich, jak i międzynarodowych. Nie będą interesowały mnie miejsca kontaktu z klientami takie jak na przykład oddziały obsługi klienta w bankach, które mają odmienny charakter. Odwołując się do metafory teatru – nie będę się zajmowała sceną, tylko tym, co dzieje się za kulisami.[/bra_toggle][bra_toggle collapsable=’yes’ caption=’Na czym polegają badania?’]Będą to [bra_highlight style=’highlight1′] badania jakościowe – przede wszystkim wywiady [/bra_highlight]. Przyjęta metodologia zakłada, że każda rozmowa będzie nieco inna, bo każdy ma inne doświadczenia.

Z tymi, którzy tworzą i przekształcają przestrzenie biur, będę rozmawiała o ich pracy. Punktem wyjścia może być bieżący lub ostatni zrealizowany projekt.

Z osobami, które na co dzień pracują w biurach, będę rozmawiała o tym, jak oceniają te przestrzenie. Punkt wyjścia? Opowiedz mi o swoim miejscu pracy.
[/bra_toggle][bra_toggle collapsable=’yes’ caption=’Ile trwa wywiad?’]To w dużej mierze zależy od osoby biorącej udział w badaniu. Na pewno trzeba sobie zarezerwować [bra_highlight style=’highlight1′]około godziny[/bra_highlight].
Nie wykluczam także przeprowadzenia kilku wywiadów z jedną osobą, w sytuacji, gdybym miała możliwość obserwowania realizacji projektu, lub też kilku wywiadów z różnymi osobami związanymi z danym projektem.
[/bra_toggle]
[bra_toggle collapsable=’yes’ caption=’Jak będę wykorzystywane materiały wytworzone w czasie badań?’]Wszystkie materiały będą wykorzystywane  [bra_highlight style=’highlight1′]z zachowaniem zasad poufności i anonimowości[/bra_highlight]. W publikowanych materiałach nie zostaną ujawnione ani nazwiska rozmówców, ani nazwy organizacji. Każdą rozmowę nagrywam i transkrybuję. Wszystkie wywiady szczegółowo analizuję i porównuję.[/bra_toggle]
[bra_toggle collapsable=’yes’ caption=’Czy wyniki badań będą gdzieś dostępne?’]Oczywiście! Raport końcowy i opublikowane artykuły zostaną udostępnione na niniejszej stronie. Poza tym na stronie pojawi się wiele różnorodnych materiałów związanych z realizacją projektu. Wykorzystanie strony internetowej jako przestrzeni, w której będę udostępniane wyniki projektu, nie tylko pozwoli na ich popularyzację, lecz także umożliwi stworzenie multimedialnej prezentacji materiałów, a zatem przekroczenie ograniczeń papierowej wersji raportu.[/bra_toggle]
[bra_toggle collapsable=’yes’ caption=’Ok. Brzmi ciekawie! Jak mogę wziąć w nich udział?’]Wystarczy napisać na adres [bra_highlight style=’highlight1′]info@tworzeniebiura.edu.pl[/bra_highlight]! Projekt będzie trwał na tyle długo, że z pewnością uda się znaleźć dogodny termin na rozmowę.[/bra_toggle]