Publikacje

W druku Too much happens at the workplace, [w:] Overwhelmed by Overflow? Skills and Devices for Managing Excess (red.) Barbara Czarniawska, Orvar Löfgren, Lund University Press/Manchester University Press.

2017 Pracowite ekrany i kolektywy wiedzy, “BIURO – Organ Prasowy BWA Wrocław”, nr 14-15, s. 32–36.

2017 Working-Life Stories, The Routledge International Handbook on Narrative and Life History., eds. Ivor Goodson. Ari Antikainen, Pat Sikes & Molly Andrews, Routledge, Oxon, New York.

2016 Research-based design. Przebadać biuro, IN Magazyn.

2014 Wykorzystanie metod narracyjnych w badaniach nad organizowaniem, [w:] Pomiędzy i wewnątrz: Instytucje, organizacje i ich działania, red. M. Pawlak, Ł. Srokowski, IPSiR UW, Warszawa, s. 231–248.

2014 Workspace Stories. An Anthropology of Modern Offices, [w:]  Architecture and Writing. ARCHTHEO’14 / Theory and Architecture Conference Proceedings, DAKAM Publishing, Istanbul, s. 357–362.

2009 Zarządzanie przestrzenią, czyli pożytki z antropologii, [w:] Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów, red. A. Pomieciński, S. Sikora, Biblioteka Telgte, Poznań, s. 157–185.

2009 Przestrzeń biura jako narzędzie komunikacji, [w:] Komunikacja wizualna w przestrzeni społecznej, red. A. Obrębska, Primum Verbum, Łódź, s. 213–218.

2008 Network – praca w epoce informacji, „Op.Cit. Kwartalnik Kulturalno-Społeczny”, 39 (2/2008), s. 16–19.